گروه رسانتو متخصص در تولید محتوا در قالب های مختلف ویدیوی , تصویری , صوتی و متن می باشد و رویداد های فرهنگی , علمی , سرگرمی و تبلیغاتی را میزبانی می کند.

درباره ما

نام و نام خانوادگی : 

سِمت :

درباره ما

نام و نام خانوادگی : 

سِمت :

درباره ما

نام و نام خانوادگی : 

سِمت :

درباره ما

نام و نام خانوادگی : 

سِمت :

درباره ما

نام و نام خانوادگی : 

سِمت :

درباره ما

نام و نام خانوادگی : 

سِمت :