رسانتو

آژانس دیجیتال مارکتینگ رسانتو

مقالات ایونت مارکتینگ

برگزاری ایونت یا رویداد چیست ؟

به طور کلی ایونت و یا برگزاری رویداد به جهت انجام و ایجاد یک رویداد مهم برای استفاده از بازاریابی در سازمان های مختلف با هدف ایجاد یک روش تبلیغاتی مهم در بین مشتریان و سایر کسب و کارهای مرتبط به جهت ایجاد یک ارتباط بسیار مثبت برای طرفین این گردهمایی مهم برگزار می‌شود.