رسانتو

آژانس دیجیتال مارکتینگ رسانتو

نریتور

نریتور (Narrator) یا گوینده فردیست که یک متن یا نوشته را نه تنها خوانده بلکه آن را به شیوه ای گویندگی می کند که تاثیر لازم را بر مخاطب بگذارد. به عبارتی دیگر این مهارت و نحوه گویندگی نریتور است که به برنامه های تصویری و شنیداری اعتبار می بخشد. تمامی گویندگان برای رسیدن به این هدف، آموزش های لازم را دریافت می کنند و با تمرین و کسب تجربه، در پروژه های مختلف نریشن شرکت می نمایند. اگر شما نیز فکر می کنید صدای مناسبی برای گویندگی دارید، می توانید مهارت های مختلف را در این حوزه فرا بگیرید.

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 1 GB.