نورپردازی یا لایتینگ چیست؟!

نورپردازی ( Lighting ) بکارگیری هدفمند نور برای رسیدن به جلوه های بصری یا زیبایی شناختی است. بدون نور هیچ چیزی معنی ندارد و چیزی نمیبینیم.

سازماندهی نور در یک پروژه یکی از فاکتورهای بسیار مهم و ضروری برای زندگی و لمس فضاست و از گذشته تا امروز همواره مورد توجه قرار گرفته است. نحوه اجرای نورپردازی طبیعی یا مصنوعی یک هنر است و اجازه می دهد کیفیت های متفاوتی از نور در قسمت های مختلف ساختمان دیده شوند.

تاثیر لایتینگ در ایونت

همچنین در یک رویداد نیز درصورتی میتوانید بازدهی مطلوبی بگیریم که بتوانیم به کمک نور جلوه هایی تاثیر برانگیز ایجاد کنیم تا همه را شگفت زده کنیم.

نورپردازی